Kumpulan foto Wawasan Kebangsaan

Dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes wawasan kebangsaan, 75 orang tidak lulus.