Kumpulan video traveller

Kini kehidupan Sarah yang hedonis di London ia tinggalkan untuk menetap di pedalaman Amazon.