Kumpulan artikel Sebuah Drum Besi dapat Mengapung di Dalam Air

Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air.