Pelepasliaran Orangutan

Setidaknya 10 orangutan dilepasliarkan ke habitat barunya di Hutan Lindung, Bukit Batikap, Kalimantan Tengah. Pelepasliaran ini menjadi yang pertama mengingat salama pandemi pelepasliaran orangutan dihentikan.
Tampilkan foto dan video