Kumpulan artikel John Travolta

Semasa hidup, wanita kelahiran Cambridge pada 26 September 1948 itu berjuang keras melawan kanker payudara yang telah diidapnya lebih dari 30 tahun.