INTERMEZO

Kejadian ini bermula ketika ia mendadak lemas dan hampir tak sadarkan diri ketika mendengar klakson mobil.
Tampilkan foto dan video