Ekspor Toyota

Daihatsu Rocky maupun Toyota Raize akan diproduksi di pabrik PT Astra Daihatsu Motor (ADM)
Tampilkan foto dan video