Diabetes Adalah

Semasa hidup, Rini S Bon Bon mengidap diabetes. Rupanya ia juga memiliki faktor risiko diabetes dari salah satu orangtuanya.
Tampilkan foto dan video